Blog bejegyzések

Smer škola!

Pred pár týždňami sme sa s deťmi chystali ešte do škôlky, ale už čoskoro po raňajkách naša cesta povedie do školy. Keď sa dieťa stane školopovinné, je to veľká zmena nielen pre neho, ale aj nová výzva pre rodiča.

TOP 10 rozvojových nástrojov na domácu výučbu pre deti vo veku 3-10 rokov

 

Obdobie posledných mesiacov spôsobilo výrazné zmeny v našom každodennom živote. V dôsledku tejto situácie ste sa na nás mnohí obrátili s otázkou: Aký rozvojový nástroj mám zaobstarať svojmu dieťaťu? Čím by som mu vedel pomôcť doma, aby som mu následne uľahčil situáciu v škole/škôlke? Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že zozbierame nástroje z našej ponuky, ktoré môžu pomôcť v rozvíjaní dieťaťa v domácom prostredí. TOP 10 rozvojových nástrojov sme rozdelili na 2 skupiny, TOP 5 nástrojov – senzitívne obdobie, čiže nástroje pre deti vo veku 3-6 rokov.

Ako vybrať hračky podľa vekovej kategorie

 

Aké hračky odporúčame pokiaľ pohybový aparát je vo vývoji?

Dieťa sa počas vývoja neustále formuje. Aby sa základné pohybové schopnosti ako lezenie , chodenie, beh, skok …vhodne vyvíjali , musíme rozlišovať aj jednotlivé vekové kategórie dieťaťa. Začiatky pohybových aktivít sú u dieťaťa nešikovné a neisté. Postupne sa dieťa dostane na úroveň, keď je schopné svoju stabilitu pohybu a nácvik kombinovať a používať.

Svet farieb

 

December je mesiacom farieb, vôní a  pocitov. V myšlienkach každého z nás poletujú, vynárajú sa a následne sa rozplývajú.

 

Prečo práve v decembri? Lebo sa navzájom obdarúvame , pečieme a pod vianočným stromčekom sa zídeme a trochu sa ukľudníme. Ako by sa zastavil čas. Vôňa vianočných zákuskov vyplní všetky priestory, farby svetiel dodávajú všetkému jemný  slávnostný podtón a v našich srdciach je miesto len pre lásku.

Správna hračka (- ktorá je dobrá?)

Donedávna som často rozmýšľala nad tým, ako vybrať hračku deťom svojich známych tak, aby sa páčila nielen mne, ale hlavne drobcom. Čo je  tajomstvom správnej voľby? Po prvej otázke nasledovala druhá a potom ďalšie. Pri svojom bádaní som došla k záveru, že výber tej správnej vôbec nie je hračka. Ale prišla som veci na koreň. Keď chcete poznať aj vy to veľké tajomstvo, ktoré je vlastne veľmi jednoduché, čítajte ďalej !

Dnes píšeme ešte november, zajtra bude už december

Nakupovanie sa stalo súčasťou našich každodenných aktivít, keďže aj v tomto zložitom období navštívime takmer denne alebo týždenne menší prípadne väčší obchod.            Na týchto miestach sa chtiac – nechtiac dostávame do stresu, keď vidíme vystavený tovar, ktorý nám naznačuje blížiace sa sviatky a s tým spojený zhon.