Blog

Hry, ktoré si vieme vyrobiť aj sami doma

jamita hry vyrobime sami doma

Milí čitatelia blogu Jamita! Dlho som rozmýšľala, aké užitočné rady a tipy by som vám mohla poskytnúť ohľadom toho, ako zabaviť deti v týchto ťažkých časoch.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že nie je vôbec jednoduché deťom vysvetliť, čo sa momentálne deje vo svete. Veď aj my dospelí sa s tým vieme len ťažko vysporiadať a prispôsobiť sa.

Denno-denne musíme byť kreatívni, aby sme dieťa zabavili, čo teda nie je ľahkou úlohou. Spomedzi hračiek z našej ponuky by som vedela vyzdvihnúť veľmi veľa hier, keďže zoskupujeme iba také hry z „trhu“, ktoré skutočne rozvíjajú schopnosti a zručnosti detí.

Teraz by som chcela predstaviť také neštandardné hry, ktoré si vieme vyrobiť hoci aj sami doma spolu s našimi deťmi. Keďže deti budú súčasťou samotného vzniku hry, bude pre nich zábavnejšia a dlhšie ich zamestná.

Predstavené hry budú založené na princíp Montessori, vzhľadom na to, že budú disponovať sebakontrolou.

 

Elipsové kartičky /nástroj na rozvoj vnímania-pozorovania/

*Kartičky som používala na výučbu angličtiny na tému chrobáky.

Potrebujeme: farebný papier, lepidlo, nožnice, vytlačené obrázky chrobákov, názvy chrobákov zobrazených na kartičkách, počiatočné písmená názvov.

  • Farebné papiere zostriháme a vytvoríme dvojice. Na jednu stranu dvojice farebných papierov nalepíme písmeno, druhá dvojica bude mať na jednej strane nalepený obrázok chrobáka a na druhej strane jeho názov.

Realizácia: nakreslíme elipsu / veľkosť závisí od počtu detí J / a pomenujeme všetky chrobáky na obrázkoch, aby sme sa uistili, že ich deti poznajú. Každý hráč dostane kartičku s jedným písmenom. Zvolíme si nejakú pieseň, riekanku k danej téme. Nacvičíme si ju a pri spievaní, recitovaní budú odznievať kľúčové slová zvolenej témy – v našom prípade názvy chrobákov. Každé dieťa zoberie z elipsy obrázok chrobáčika, ktorého názov začína na písmeno s jeho kartičkou vtedy, keď sa vysloví názov daného chrobáka. Každý má iba jedno písmeno, čiže budú mať iba jedného chrobáka. Pri druhom spievaní deti skontrolujú svoju voľbu otočením kartičky, kde je uvedený názov chrobáka. Začiatočné písmeno názvu musí byť identické s písmenom na druhej kartičke. Správne riešenie je samo o sebe pochvalou.

Hra umožňuje rôzne variácie. Tematiku kartičiek je možné meniť…Je možnosť zmeny jazyka: anglický, slovenský, maďarský, atď. Možnosti variantov závisia iba od našej fantázie.


Elipsové kartičky /nástroj na rozvoj vnímania-pozorovania

 

jamita Elipsové kartičky /nástroj na rozvoj vnímania-pozorovania

 

jamita blog

 

jamita Obrázkové kartičky / nástroje kozmickej výchovy

Obrázkové kartičky / nástroje kozmickej výchovy


Obrázkové kartičky / nástroje kozmickej výchovy

* Hru som používala na výučbu anglických slovíčok na tému chrobáky a realizácia prebiehala na školskom dvore.

Potrebujeme: vytlačené obrázky chrobákov, kľúč k riešeniu: vytlačený zoznam s obrázkami a názvami chrobákov, nožnice, lepidlo.

Realizácia:  Každé dieťa ( ak ich je viac zoskupia sa do skupín) dostane jeden obrázok.  Ich úlohou je, aby na dvore našli materiály z ktorých vedia vyskladať písmená napr. halúzky, kvety, stonky, listy. Deti majú poskladať z prirodzených materiálov písmená tvoriace názov chrobáka podľa ich obrázku. Tieto slová vytvárajú do vnútra nakreslenej elipsy. Následne položíme do elipsy aj kľúč k riešeniu, aby sme zistili či bola úloha vyriešená správne. Na zozname nájdu obrázok a presný názov chrobáka. Ocenením bude samotný pocit úspešného riešenia úlohy. Neúspech tu neexistuje, treba iba poskytnúť opätovnú príležitosť.

Hra umožňuje rôzne variácie zmenou obrázkov, jazyka, resp. či sa jedná o individuálnu alebo skupinovú úlohu.

 

Násobilkový tanier / nástroj na rozvoj matematických schopností/

Potrebujeme: štipce, papierový tanier, lepidlo, farebný papier,  nožnice, výkres, fixka.

  • Na jednu stranu štipcov fixkou napíšeme výsledky násobilky, na druhú stranu násobenie. Na papierový tanier rozpíšeme násobenie. Ak chceme precvičovať celú násobilku, budeme potrebovať 10 tanierov.

Realizácia: Štipce prichytíme k nejakému predmetu tak, aby sme videli iba výsledky násobenia. Vyberieme si jeden tanier a postupne k jednotlivým príkladom násobenia priraďujeme štipce s výsledkami. Na záver otočíme tanier a skontrolujeme či sme štipce prištipli na správne miesto na tanieri. Pochvalou a uznaním je samotný pocit úspechu dosiahnutý správnym riešením.

jamita Násobilkový tanier Násobilkový tanier Násobilkový tanier

Vasko Peter