Polesie

Spoločnosť P.P.Polesie J.V., Ltd je veľmi dobre známa ako výrobca širokého sortimentu vysoko kvalitných plastových hračiek pod obchodnými značkami

plastové hry

plartové hry polesie

Polesie, Wader Quality Toys, Molto, Palau, Coloma Y Pastor a Cavallino.