6-10 Rokov

Hľadáte hračky pre školákov? Deti vo veku od 6+ rokov už majú svoje školské povinnosti, no napriek tomu sa stále radi hrajú. Preto je dôležité vybrať také hračky alebo spoločenské hry,ktoré majú aspoň jednoduché pravidlá. Školák sa takto hravo učí pravidlám, postupom aľahšie sa naučí zvládať pravidlá aj v škole. V našej ponuke nájdete zaujímavé typy hier,
prostredníctvom ktorých sa dieťa celkovo rozvíja. Hru si môže zahrať so svojimi kamarátmi,spolužiakmi alebo aj s Vami rodičmi.