websikehealthcheck

LOGICO Piccolo -MATEMATIKA – Poznávanie čísel do 100, 1. časť

LOGICO Piccolo -MATEMATIKA – Poznávanie čísel do 100, 1. časť

9,90

Na sklade

Popis

Deti sa zábavnou a hravou formou oboznamujú s číslami do 100, počítajú po jednotkách, desiatkach, orientujú sa v štvorcovej sieti a na číselnej osi.
Súbor umožňuje hravou a zábavnou formou osvojiť si a precvičiť získané informácie a vedomosti v obore prirodzených čísel do 100, úlohy rozvíjajú logické myslenie.

-počítanie po jednotkách, päťkách a po desiatkach
-dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek
-počítanie na základe číselnej osi
-pohyb v stovkovej tabuľke (vodorovne, zvisle, diagonálne)
v-zťah medzi sčítaním a odčítaním
d-opĺňanie číselných radov
-určovanie počtu a utváranie skupín do 100

K titulu je potrebný rámik LOGICO Piccolo.

Vasko Peter